εμπόριο κρέατος στην περιοχή της μακεδονίας, Θεσσαλονίκης , πιερίας

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Οι στάβλοι όπου πραγματοποιείται η εκτροφή των ζώων μας. Στην κτηνοτροφική μονάδα της Καλαϊτζής και ΣΙΑ Ο.Ε. υπάρχουν 4 στάβλοι μεγάλης χωρητικότητας για την στέγαση, εκτροφή και μετέπειτα πώληση και την πραγματοποίηση της εμπορίας κρέατος.

Comments are closed.

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής