εμπόριο κρέατος στην περιοχή της μακεδονίας, Θεσσαλονίκης , πιερίας

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής

KALAITZIS AND C.O. FACILITIES

These are the stables where breeding takes place. Our farms are consisted of four large stables so as to offer house and breed but also help the process of sale and marketing

Comments are closed.

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής