εμπόριο κρέατος στην περιοχή της μακεδονίας, Θεσσαλονίκης , πιερίας

ANNOUNCEMENTS

Through this page you can be informed for both news and developments of the company itself and for general information as far as the meat products and animal breeding is concerned

Visit our archive

Η ιστοσελίδα της εταιρίας μας είναι πλέον γεγονός. Ανατρέξτε στις επιμέρους σελίδες προκειμένου να ενημερωθείτε για την μακρόχρονη πορεία μας στο χώρο της εμπορίας κρέατος καθώς επίσης  και για τις εγκαταστάσεις και τα προϊόντα που προσφέρουμε σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που τα συνοδεύουν.

χονδρικό εμπόριο Κρέατος Καλαιτζής