εμπόριο κρέατος στην περιοχή της μακεδονίας, Θεσσαλονίκης , πιερίας

Επισκευθείτε το αρχειο μας

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής

σ

Η ιστοσελίδα της εταιρίας μας είναι πλέον γεγονός. Ανατρέξτε στις επιμέρους σελίδες προκειμένου να ενημερωθείτε για την μακρόχρονη πορεία μας στο χώρο της εμπορίας κρέατος καθώς επίσης  και για τις εγκαταστάσεις και τα προϊόντα που προσφέρουμε σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που τα συνοδεύουν.