εμπόριο κρέατος στην περιοχή της μακεδονίας, Θεσσαλονίκης , πιερίας

εγκαταστασεις

Δείτε τις σύγχρονες και συνεχώς ανανεωμένες εγκαταστάσεις της Καλαϊτζής και ΣΙΑ Ο.Ε.

 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

  Τα ψυγεία της Καλαϊτζής και ΣΙΑ Ο.Ε και ο χώρος φόρτωσης των κρεάτων προτού αυτά ξεκινήσουν να διανέμονται στους πελάτες μας. Αυτοί οι χώροι είναι προσφάτως ανακαινισμένοι .

  details preview
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

  Η Καλαϊτζής ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  διαθέτει μεγάλης έκτασης  υπαίθριους χώρους  οπού τα αμνοερίφια , τα βοοειδή και τα χοιρινά της μπορούν να βοσκούν και να τρέφονται με τον παραδοσιακό τρόπο. Το κρέας το οποιό εμπορεύεται η εταιρεία μας είναι υψηλής ποιότητας και τηρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές

  details preview
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

  Η Καλαϊτζής ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  διαθέτει μεγάλης έκτασης  υπαίθριους χώρους  οπού τα αμνοερίφια , τα βοοειδή και τα χοιρινά της μπορούν να βοσκούν και να τρέφονται με τον παραδοσιακό τρόπο.

  details preview
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

  Η Καλαϊτζής και ΣΙΑ Ο.Ε.  διαθέτει ιδιόκτητες αποθήκες για την διατήρηση των φυραμάτων για την εκτροφή των αμνοεριφίων, μοσχαριών και τον χοιρινών που εμπορεύεται . Με αυτόν τον τρόπο η Καλαϊτζής και ΣΙΑ Ο.Ε. μπορεί να είναι σίγουρη ότι η εμπορία κρέατος η οποία πραγματοποιεί θα γίνεται στις πιο συμφέρουσες τιμές για τους πελάτες της.

  details preview
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

  Οι στάβλοι όπου πραγματοποιείται η εκτροφή των ζώων μας. Στην κτηνοτροφική μονάδα της Καλαϊτζής και ΣΙΑ Ο.Ε. υπάρχουν 4 στάβλοι μεγάλης χωρητικότητας για την στέγαση, εκτροφή και μετέπειτα πώληση και την πραγματοποίηση της εμπορίας κρέατος.

  details preview
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

  Στον ιδιόκτητο χώρο εγκαταστάσεων τον οποίο κατέχει η εταιρεία μας υπάρχουν εγκαταστάσεις ψυγείων για την συντήρηση του κρέατος και για την μη αλλοίωσή τους πριν πραγματοποιηθεί η μεταφορά του στον τελικό καταναλωτή.

  details preview
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

  Η εταιρεία μας Διατηρεί ένα δυναμικό και σύγχρονο στόλο φορτηγών και ημιφορτηγών αυτοκινήτων για την σωστή και έγκαιρη διανομή των προϊόντων μας. Η Καλαϊτζής και ΣΙΑ Ο.Ε. προσπαθεί να ικανοποιεί τους πελάτες της άμεσα χωρίς καθυστερήσεις δείχνοντας σεβασμό στην εμπιστοσύνη τους.

  details preview
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

  Η είσοδος των εγκαταστάσεων μας είναι πραγματικά εντυπωσιακή και δείχνει το μέγεθος καθώς και το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκονται οι στάβλοι στους οποίους στεγάζονται τα ζώα μας τα οποία βοσκούν στην ύπαιθρο μεγαλώνοντας φυσικά.

  details preview

χονδρικό εμπόριο Κρέατος Καλαιτζής