εμπόριο κρέατος στην περιοχή της μακεδονίας, Θεσσαλονίκης , πιερίας

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Τα ψυγεία της Καλαϊτζής και ΣΙΑ Ο.Ε και ο χώρος φόρτωσης των κρεάτων προτού αυτά ξεκινήσουν να διανέμονται στους πελάτες μας. Αυτοί οι χώροι είναι προσφάτως ανακαινισμένοι .

Comments are closed.

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής