εμπόριο κρέατος στην περιοχή της μακεδονίας, Θεσσαλονίκης , πιερίας

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής

KALAITZIS AND C.O. FACILITIES

These are our recently refurbished refrigerators where meat transship takes place.

Comments are closed.

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής