εμπόριο κρέατος στην περιοχή της μακεδονίας, Θεσσαλονίκης , πιερίας

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής

KALAITZIS AND C.O. FACILITIES

Our company has managed to maintain a modern fleet that supports the fast promotion of our products. Kalaitzis and co reciprocates consumer’s respect and confidence with a modern and timeliness distribution network.

Comments are closed.

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής