εμπόριο κρέατος στην περιοχή της μακεδονίας, Θεσσαλονίκης , πιερίας

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής

KALAITZIS AND C.O. FACILITIES

Kalaitzis and co has its own stores so as to maintain sealers for its lambs, calves and porks.this way we are sure that we can offer you the best prices.

Comments are closed.

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής