εμπόριο κρέατος στην περιοχή της μακεδονίας, Θεσσαλονίκης , πιερίας

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής

KALAITZIS AND C.O. FACILITIES

Our privately owned facilities include also refrigerator systems in order to conserve meat before it will be promoted in the consumers.

Comments are closed.

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής