εμπόριο κρέατος στην περιοχή της μακεδονίας, Θεσσαλονίκης , πιερίας

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής

KALAITZIS AND C.O. FACILITIES

Here you can see the impressive entrance of our facilities showing the size but most importantly the natural environment that helps our animals mature in I natural way.

Comments are closed.

χονδρικό εμπόριο Κρέατος,κρεάτων Καλαιτζής